Två kvinnor med munskydd tar emot valsedlar av en man som röstat i kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkoval 2021

Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Förtidsröstningen är igång sedan 6 september.

Här kan du rösta - Kom ihåg att ta med legitimation och röstkort!

Förtidsröstning 6-18 september:

På expeditionen i Älvängen

 • Måndag 6/9 kl. 09.00-12.00
 • Tisdag 7/9 kl. 09.00-12.00
 • Onsdag 8/9 kl. 09.00-12.00, 17.00-20.00
 • Torsdag 9/9 kl. 09.00-12.00
 • Fredag 10/9 kl. 09.00-12.00
 • Lördag 11/9 kl. 11.00-14.00
 • Måndag 13/9 kl. 09.00-12.00
 • Tisdag 14/9 kl. 09.00-12.00
 • Onsdag 15/9 kl. 09.00-12.00, 17.00-20.00
 • Torsdag 16/9 kl. 09.00-12.00
 • Fredag 17/9 kl. 09.00-12.00
 • Lördag 18/9 kl. 11.00-14.00

röstning på valdagen 19 SEPTEMBER:

Dessa vallokaler är öppna kl. 12.30-20.00:

Det här röstar du till

I kyrkovalet kan man rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. 

KYRKOFULLMÄKTIGE, DITT LOKALA VAL

Du väljer till kyrkofullmäktige i Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Starrkärr-Kilanda församling:

 • Socialdemokratiska arbetarepartiet
 • Kyrkans Framtid

I tidningen Kyrkbladet och informationsfoldern ”Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?” står det att det är tre nomineringsgrupper, men det var felaktiga uppgifter.

VAL TILL STIFTET, REGIONALT

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

VAL TILL KYRKOMÖTET, NATIONELLT

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Nomineringsgrupper och kandidater

Här kan du söka efter nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet 2021. Det går att söka antingen efter postnummer eller via stift, kommun eller församling.

Sök efter nomineringsgrupper och kandidater

Preliminärt valresultat

Här hittar du det preliminära valresultatet så snart tillräckligt många röster redovisats efter att vallokalerna stängt den 19 september.

Se preliminärt valresultat i Starrkärr-Kilanda församling

Mer om kyrkovalet: