Foto: Pixabay.com

Grupp för unga vuxna

En grupp för dig som är inte riktigt känner dig hemma i ungdomsverksamheterna längre utan vill ha något annorlunda. Välkommen!

maxantal i kyrkorna fr.o.m. 3/9 2021

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna här
i Starrkärr-Kilanda församling:

  • Starrkärrs kyrka: 75 personer
  • Älvängens kyrka: 40 personer
  • Kilanda kyrka: 30 personer
  • Nols kyrka: 20 personer
  • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd (1 m framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut.

Läs mer på sidan Med anledning av coronaviruset.

Se kalendern för aktuella verksamheter och gudstjänster.

Älvängens kyrka
var fjärde måndag kl. 19-21

En grupp där vi möts och ägnar oss åt bön, lovång eller andakt, samtal, tro och gemenskap. Det bjuds på enkelt mackfika. Är du nyfiken? Välkommen förbi nästa gång!

Kontakta mig om du har frågor

Benjamin Fryxelius

Benjamin Fryxelius

Starrkärr-Kilanda församling

Församlingsassistent, Älvängens kyrka