Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Grupp för unga vuxna

En ny grupp för dig som är inte riktigt känner dig hemma i ungdomsverksamheterna längre utan vill ha något annorlunda. Välkommen!

Älvängens kyrka
var fjärde måndag med start 21/1, kl. 19-21

En grupp där vi möts och ägnar oss åt bön, lovång eller andakt, samtal, tro och gemenskap. Det bjuds på enkelt mackfika. Är du nyfiken? Välkommen förbi nästa gång!

Kontakt:

Benjamin Fryxelius

Benjamin Fryxelius

Starrkärr-Kilanda församling

Församlingsassistent, Älvängens kyrka