Bön för församlingen

En enkel bönestund med fokus på bön för det lokala sammanhanget och aktuella frågor.

Varannan torsdag kl. 18.30 i NOLS KYRKA

En stund av bön för och med församlingen. Samlingen leds av någon av församlingens personal och varar ca 30 minuter.

Se kalendern för nästa Bön för församlingen!

Välkommen!

Ansvarig:

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Nols kyrka, Diakoniassistent, Gudstjänstledare