Bön för församlingen

En enkel bönestund med fokus på bön för det lokala sammanhanget och aktuella frågor.

torsdagar, udda veckor, kl. 18.30 i NOLS KYRKA

En stund av bön för och med församlingen. Samlingen leds av någon av församlingens personal och varar ca 30 minuter.

Se kalendern för nästa Bön för församlingen.

Ansvarig:

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Nols kyrka, Diakoniassistent, Gudstjänstledare