Glatt barn

Barnkörer

Är du eller ditt barn intresserad av att sjunga i kör? Läs mer mer här och anmäl dig direkt till ansvarig.

gNola

torsdagar kl. 14.00-15.30 i Nols kyrka

Barnkör i Nols kyrka för dig som går i årskurs 1-3. Vi medverkar i gudstjänster i Nols kyrka några gånger under terminen. Någon gång under året brukar vi göra en mindre musikal tillsammans med Magnoliakören. Du som tycker om att sjunga, haka på. Ring om du har några frågor eller om du vill anmäla dig.

Vi erbjuder hämtning från Nolskolan. Kom ihåg att meddela fritids.
Information från FHM om körversamhet under covid-19

Körledare:

Malin Lindgren

Malin Lindgren

Starrkärr-Kilanda församling

Kantor, Nols kyrka

Barnkör i Älvängen

fredagseftermiddagar i Älvängens kyrka

Barnkören är för barn som går i årskurs två och tre. Kören övar på fredagar kl. 15.30-16.30 i Älvängens kyrka. Vi börjar med ett lättare mellanmål och sedan kommer vi att sjunga och upptäcka musik tillsammans. Planen är att vara delaktig på några av församlingens gudstjänster eller konserter.

För att vara med måste du anmäla dig till ansvarig. Begränsat antal platser.

 

Kontaktpersoner för barnkören i Älvängen:

Karin Fryxelius

Karin Fryxelius

Starrkärr-Kilanda församling

Kantor, Älvängens kyrka

Johanna Åström

Johanna Åström

Starrkärr-Kilanda församling

Vikarierande församlingsassistent, Älvängens kyrka

Allmän information om barnkörer i församlingen

Föräldrar anmäler sitt/sina barn till respektive kör via församlingens hemsida. Detta gäller även barn som tidigare varit med i någon av församlingens barnkörer. En bekräftelse på att ditt barn kommer med skickas ut före första övningstillfället.

Körledarna är kyrkomusiker i Starrkärr-Kilanda församling och det kostar inget att vara med i körerna. Till vissa av barnkörerna erbjuds hämtning till körövningen men föräldrar hämtar sina barn efter körövningens slut.