Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen är skyldig att föra register över gravrättsinnehavare.

Under oktober 2020 sattes det upp gröna skyltar på församlingens kyrkogårdar med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen”. Det innebär att vi söker gravrättsinnehavare. 

Huvudmannen för begravningsverksamheten (församlingen) är skyldig att föra register över gravrättsinnehavare. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet att gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav.

För att gravregistret ska bli ordentligt uppdaterade vill församlingen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga inom 2 år finns det risk att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudman och graven upplåts till nya begravningar. I juni 2022 anses graven, om ingen gravrättsinnehavare tagit kontakt, vara återlämnad till huvudmannen.

Du kontaktar kyrkogårdsförvaltningen/församlingen via e-post eller via telefon.

Kontaktuppgifter till Stallarholmens församling

Post- och besöksadress: Ytterselövägen 8, 645 62 Stallarholmen

Tfn: 0152-346 40

Öppettider: Måndag-torsdag kl 10:00-15:00 (lunchstängt kl 12-13). Fredag kl 10:00-12:00.

E-postadress: stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se