Våra kyrkvärdar

Kyrkvärdsämbetet är den äldsta av den kristna församlingens lekmannafunktioner. Det uppkom redan på 400-talet. Det är fortfarande ett uttryck för en församlings största förtroende att få denna uppgift.

Under medeltiden var alla de funktioner samlade hos kyrkvärdarna som nu är fördelade på kyrkoråd, kyrkokassör, kyrkväktare, boställsvärdar, kyrkogårdsföreståndare och kyrkvärdar. Efter hand har kyrkvärdarnas speciella ansvarsområde kommit att begränsas till församlingskyrkan och gudstjänsten.

En kyrkvärd berättar:
- Vi tar emot kyrkobesökarna och hjälper dem tillrätta om det behövs. Vi hjälper till i sakristian före gudstjänsten med att plocka fram nattvardskärlen. Om prästen så önskar hjälper vi till med påklädningen av de liturgiska plaggen. Vi välkomnar före gudstjänsten, läser texter och tar upp kollekt. Vi assisterar vid dop och där är kyrkvärden med som representant för församlingen.

Kyrkvärdar i Stallarholmens församling
Lena Falkman
Rolf Hedberg
Maria Hjernerth
Monika Karlén, 0152-401 83
Maj Larsson, 0152-411 16
Britta Peters
Lena Rundberg, 0152-400 67
Ann-Marie Svedberg
Christer Svedberg
Carl Seved Tigerhielm, 0152-410 12  Även guidning