Foto: Ikon

Gudstjänst i Stallarholmens församling

Stallarholmens församling, en del av Kristi världsvida kyrka, vill erbjuda församlingsborna mötesplatser, delaktighet och gemenskap. Församlingen vill vara en öppen, varm och generös miljö, där vi med respekt för varandra söker vägar framåt för vårt eget och samhällets liv i ljuset av Guds Ord och med stöd av andra kristnas erfarenhet, en miljö där människor får kunskap i, erfarenhet av och visshet om kristen tro.

söndag 31 januari. septuagesima

Mässa kl. 16.00 i Överselö kyrka

Församlingskollekt tas upp

Kollekten kan swishas till 123 056 68 44 Stallarholmens församling

Gudstjänsten filmas och läggs ut på hemsidan och Facebook

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer