Utbildning till ung ledare

Utbildning till ung ledare

Du som är konfirmerad i Svenska kyrkan har möjlighet att bli ung ledare hos oss!
En möjlighet för dig som vill utvecklas som person och ledare samt ha möjlighet att deltaga i församlingens verksamhet som ungdomsledare vid t ex konfirmations-läger.
Vissa år har vi även möjlighet att anställa sommarjobbare på vårt pilgrimskollo och som extravaktmästare på gudstjänster och dop och då är givetvis ledarutbildningen ett plus.

Vi träffas i församlingshemmet en kväll per månad och går igenom följande teman:

Träff 1 - Introduktion till utbildningen
Genomgång av Riktlinjerna för svenskakyrkans konfirmandarbete och församlingens lokala mål utifrån handlingsplanen för konfirmandarbete. Tystnadsplikt och andra etiska regler som gäller unga ledare i konfirmandarbetet.

Träff 2 - Min syn på mig själv och andra
Kursdeltagaren har fått arbeta med sin människosyn och reflektera över hur den påverkar mötet med andra. Deltagarna har genom påståenden som speglar en människosyn utmanats att ta ställning och reflektera inför gruppen utifrån sin ståndpunkt.

Träff 3 - Ledarrollen: Jag som ledare
Kursdeltagaren har reflekterat över vilka egenskaper som kännetecknar ett gott ledarskap. Deltagarna har delat med sig i gruppen av sina egna erfarenheter av goda ledare och reflekterat över vilka faktorer som påverkat upplevelsen.

Träff 4 - Metoder och etik kring lekar
Kursdeltagaren har fått reflektera över på vilket sätt leken också är en del av undervisningen. Vidare vad man som ledare kan behöva tänka på när man planerar och genomför en lek, samt fått förståelse för att det finns lekar som kan vara mer till skada än nytta för individer i en grupp.

Träff 5 - Metoder kring andakt och gudstjänst
Kursdeltagaren har fått reflektera över vad som är en meningsfull andakt samt diskuterat i grupp och gett förslag på olika former av andakter.

Träff 6 - Jag och Bibeln
Kursdeltagaren har fått en kortare introduktion av Bibeln och fått möta några av bibelns människor. Deltagaren har i grupp funderat på musik som tangerar bibelberättelser och funderat över vilka andra pedagogiska former man kan använda för att presentera bibelböckerna och bibelns budskap.

 Praktik - Ung ledare vid konfirmandläger
Utöver kursen har kursdeltagaren tillsammans med andra unga ledare ansvarat för delar av konfirmandundervisningen och aktiviteter vid läger med konfirmanderna, samt varit en god förebild.

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg som du senare kan använda i ditt CV.