Församlingsbladet

Församlingens infogrupp består av Anna Särnå, Eva Sköld, Marina Balado och Irene Johansson.
Den har det övergripande ansvaret för
· Församlingens sidor och annonser i Gilla
· Hemsida och Facebook-sida
· Övrig annonsering och information

För tankar, idéer och synpunkter hör av dig till….

 

Eva Sköld

Eva Sköld

Stallarholmens församling

Ekonom/barn- och ungdomsledare

Anna Särnå

Anna Särnå

Stallarholmens församling

Församlingspedadog

Marina Balado

Marina Balado

Stallarholmens församling

Kyrkoherde