Biskopsvisitation 2017

Biskop Johan Dalman hade några intensiva dagar i Stallarholmen 21, 22 och 26 mars . Han träffade kyrkorådet, arbetslaget och  kyrkvärdarna. På tisdag morgon inledande mässa vid Altare för jordens barn i Toresunds kyrka och senare på dagen rundvandring i Gula industrihuset. På kvällen deltog biskopen i Tankar och Toner på Mötesplatsen i Gula industrihuset. På onsdagen lunch i prästgården och i samband med kyrkvärdssamlingen mässa i Ytterselö kyrka. Visitationen avslutades på söndagen med Mässa med stora och små i Överselö kyrka. En härlig gudstjänst med mycket musik och sång. Efter gudstjänsten avgav biskopen sin visitationsberättelse på ett lättsamt och humoristiskt sätt.
Syster Maj
Foto Sven G Nilsson