Spånga-Kista församling

Prata med oss

Kontakt

Spånga-Kista församling Besöksadress: Värsta allé 1, 16351 Spånga Postadress: Box 8096, 16308 SPÅNGA Telefon: +46(8)50599000 E-post till Spånga-Kista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vi söker diakon

som vill ta vara på det som finns men också tänka nytt!


Diakon - 100%

Spånga-Kista är en mångfacetterad församling. Här finns Spångadelen med traditionell villabebyggelse och många människor som engagerar sig i församlingens liv. Här finns också närheten till Tensta, Hjulsta och Rinkeby som gör att många nya människor engagerar sig i kyrkan och deltar i gudstjänstlivet. I Kista, Akalla och Husby är de mångkulturella inslagen också tydliga, med framtidstro hos många människor men också en ökande social utsatthet. Hela församlingen står inför utmaningen att vara relevant och trovärdig i sitt arbete, där många olika behov ska mötas. 20% av de boende är tillhöriga i Svenska kyrkan, men det finns en nyfikenhet och nya människor som söker sig till kyrkan och de mötesplatser som församlingen har.

Som diakon i Spånga-Kista kommer du att arbeta tillsammans med diakoner och andra medarbetare i hela församlingen, men du kommer att ha din utgångspunkt i Kistadelen. Mycket bra arbete har gjorts i församlingen och många visioner och förväntningar finns på hur diakonin i församlingen ska se ut. Många aktörer vill samverka med Svenska kyrkan och många andra kyrkor och religioner vill ha kontakt. Samarbetet med de nätverk som finns är viktigt, då alla parter i Spånga-Kista ser värdet av att samarbeta då utsattheten bland människor kan vara stor och komplex.

Vi vill arbeta strategiskt med diakonin och nå utanför våra verksamheter, men det finns också ett värde i att skapa kontaktnät bland de församlingsaktiva, för att medvetet arbeta med att göra de ideella engagerade i församlingens diakoni.

Spånga-Kista församling befinner sig i ett läge där andelen kyrkotillhöriga inte längre behöver minska, utan ett bra församlingsarbete kan också göra att fler går med i kyrkan. Därför finns det en framtidstro som gör att församlingslivet kan komma att växa och utvecklas och vi kan gå stärkta in i en framtid där Svenska kyrkan inte längre tappar mark utan visar vårt berättigande och relevans.

Tillträde Snarast
Sista ansökningsdag 5 februari 2018
Fackligt ombud - KyrkA Rebecca Söderblom, 08-442 51 73, Vision Chriz Zetterberg 070-667 41 81
Information kh Jerker Alsterlund, 0765-35 80 11
Ansökningshandlingar skickas till kh Jerker Alsterlund, Spånga-Kista församling, Box 8096, 163 08 Spånga, eller mejla till  Spånga-Kista församling