Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Spånga-Kista församling Besöksadress: Värsta allé 1, 16351 Spånga Postadress: Box 8096, 16308 SPÅNGA Telefon:+46(8)50599000 E-post till Spånga-Kista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vi behöver din hjälp

för ensamkommande unga som söker asyl

Just nu råder det brist på tak över huvudet för flera av de ensamkommande ungdomar som bor i kommunen. Kanske har det aldrig varit så viktigt som nu att göra en insats och lägga omsorger på de som behöver oss så väl.

Asylprocessen tar lång tid. Ibland blir det avslag och överklaganden tar ännu längre tid. När ungdomarna fyller 18 måste de flytta från sina familjehem och ungdomsboenden till vanliga asylförläggningar, som kan vara i Värmland eller Norrland och de förlorar sin skolplats och får ingen ny på den nya orten. Det här är en stor psykisk belastning och pressande för ungdomarna.

De rycks upp från skola, vänner, föreningar och trygga vuxenrelationer, samtidigt som de förlorar sin gode man och ska klara av att sköta alla myndighetskontakter själva.

I hela landet sker det insatser av olika slag för att hitta alternativ så att ungdomarna kan få bo kvar under fortsatt asylprocess. Få möjlighet att avsluta sin utbildning och känna en trygghet i den närmiljö man kanske redan vistats i flera år.

En möjlighet för dig att hjälpa till är att inackordera en 18-åring i gästrum eller gäststuga. Flera har redan öppnat sina hem och kan intyga att det inte är ett enkelriktat givande. Det är en utvecklande relation för alla. Men vi behöver fler inackorderingsmöjligheter! Kan och vill du hjälpa till?

Alla kan eller vill inte öppna sina hem. Kan du stötta på något annat sätt?

Blir du det allra minsta nyfiken? Kontakta oss i Spånga-Kista församling,
08-505 990 00. Annars kan du vända dig till Marie Grangården, präst 08-505 990 12 eller Gunilla Moshi, diakon 08-505 990 26.

Eller varför inte besöka oss i Rinkeby församlingsgård någon eftermiddag mellan 13.00 och 16.00 då vi har Svenskundervisning för nyanlända.

Du kan också besöka oss på onsdagar i Spånga församlingshus. Kl 17.30 serverar vi soppa vilken följs av Världens mässa kl 18.00. Därefter är det dopundervisning kl 19.00 för både nyanlända unga och äldre.