Världens mässa

”Världens mässa” är skapad efter en idé av Marie Cassel. Den har musik med mellanösterntoner och svensk text skriven av Eva Maria Blom. Musiken är komponerad av Karzan Mahmood.

Tar och trumma
Trumma och tar Foto: Karzan Mahmood

Välkommen till Rinkeby församlingsgård, Degerbygränd 24 en fredag i månaden kl 11.00 och till veckomässan ”Världens mässa”.

De veckor vi inte firar mässa bjuder vi in dig till bön - ”Ömsesidig inbjudan”.

Mässhake gjord av interreligiösa kvinnogruppen i Rinkeby
Mässhake sydd av interreligiösa kvinnogruppen Foto: Evalotta Sunesson

Beskrivning av Världens mässa

Karzan Mahmood har komponerat musiken till mässan. Mässa är en gudstjänstform med nattvard. Sedan 2010 firar vi den regelbundet i veckorna. Gudstjänstmusiken har en tonskala som finns i Mellanöstern och spelas på instrument därifrån. Alla mässpartierna sjungs växelvis i församlingen.

Den gudstjänstfirande församlingen i Rinkeby kommer till största delen från Mellanösterns olika länder. Vi tror att det är första gången en mässa görs med alla mässpartier på instrument och med notbild på österländskt vis till nyskriven svensk text. Texten är skriven av Eva Maria Blom, församlingspräst.

Bibeltexterna läser vi på olika språk. Det blir mycket mummel i Rinkebygudstjänsten, eftersom deltagarna översätter simultant för varandra på flera språk: persiska, arabiska, tyska, engelska, svenska.

Jag kom från Fadern och trädde in i världen.

Johannes 16:28a

Mässan känns ny. Allt nytt tar tid att lära känna och göra till sitt. Vi tänker på de som första gången hörde en mässa i Sverige på 1000-talet. Det måste ha låtit främmande med latin och gregoriansk musik i mässan. Den gregorianska musiken kommer också från länder söderut. Spånga kyrka är från 1100-talet och har runstenar som berättar om ”Särkland”, de länder där männen går i långa särkar, klänningar. De bor nu i omgivningarna!

På 1500-talet och med Martin Luther kom mässan till Sverige, med predikan och psalmboken på svenska. Martin Luther tänkte att kyrkan är ”polyfon” och ”semper reformanda”, d v s har många röster och ljud och är alltid i rörelse och utveckling. För första gången sjöngs det på svenska med musik från våra breddgrader, det var en stor nyhet. Instrumenten tar, ud, nej, def, duduk och kanon har Karzan erfarenheter och kunskaper om. Gitarr är släkt med tar och sitar. Sitar är ett indiskt gitarrliknande instrument. Vår övertygelse är att musik inte stannar vid landsgränser. Musik kan vara brobyggande och fredskapande.

Det är viktigt att, i kyrkans utbud av gudstjänster, synliggöra nya gudstjänstdeltagare och nya medlemmar. Gudstjänsten skall spegla den ort där den verkar. Mässhaken i sidenbrokad (se bild), är handsydd av kvinnorna i Rinkeby interreligiösa kvinnogrupp, inspirerat av ärkebiskopen Nathan Söderbloms ekumeniska korkåpa.

Gudstjänstens olika delar är: kyrie, gloria, credo, sursum corda, prefation, sanctus, agnus Dei och benedicamus. Den västerländska liturgin är ny för många gudstjänstdeltagare, därför börjar vi alla liturgiska sånger med en svensk översättning av de latinska uttrycken. När vi sjunger dem blir det ett flöde mellan församling och präst/försångare. Vi använder språkliga uttryck som är vanliga i liturgin för att påminna om ord i Bibeln som liknar arabiska, hebreiska och persiska, t ex hosianna, shalom, salam, halleluja, amen.

Att frigöra sig från uppfattningar som att ”det låter inte som det brukar” känns viktigt i mässan.

Mässan är skriven utifrån exilens betydelse för trons utveckling, och trons betydelse för exiltiden. Förtvivlan och frustration kan vändas till något kreativt och nya sånger växa fram.

Spånga-Kista församling är en av Sveriges största, med cirka 88 000 församlingsbor varav cirka 21 % är medlemmar. Bostadsområden är Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Bromsten, Sundby, Flysta, Nälsta, Vinsta, Solhem, Lunda, Solhöjden.

Upphovsmännen bakom Världens mässa