Varje söndag

Gudstjänsten är ett av många tillfällen där vi får möta Gud, varandra och oss själva.

Dukat till fest
Dukat till fest Foto: Nils Jakobsson

Gudstjänsten ger oss utrymme för reflektion och eftertanke, och det finns också plats för glädje, tacksamhet, sorg och vrede.

Du är välkommen att fira gudstjänst med oss! Varje söndag och helgdag firar vi gudstjänst i våra kyrkor, vanligtvis i Spånga kyrka och Kista kyrka. Även på vardagar kan du fira gudstjänst. Då i enklare mässor eller andakter som hålls i någon av våra olika lokaler.

Gudstjänsten följer en speciell ordning

Inför nästan varje gudstjänst delar vi ut en agenda. Detta är ett program som visar vad som händer i gudstjänsten, och kan vara till hjälp om du inte är van att fira gudstjänst. Om du undrar över något i gudstjänsten kan du givetvis fråga prästen eller någon annan i kyrkan.

Kyrktaxi

Har du svårt att ta dig till kyrkan på söndag? Då kan vi hjälpa dig. Ring församlingsexpeditionen tel. 08-505 990 01 vardagar kl 9-12 samt 13-15 för information!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.