Foto: Björn Johansson

Varje söndag

Gudstjänsten är ett av många tillfällen där vi får möta Gud, varandra och oss själva.

Gudstjänsten ger oss utrymme för reflektion och eftertanke, och det finns också plats för glädje, tacksamhet, sorg och vrede.

Du är välkommen att fira gudstjänst med oss! Varje söndag och helgdag firar vi i normala fall gudstjänst i Spånga kyrka och Kista kyrka. Även på vardagar kan du vanligtvis fira gudstjänst. Då i enklare mässor eller andakter som hålls i någon av våra olika lokaler. Nu under pandemin begränsar vi dock kyrkans öppethållande. Du hittar aktuella tider i vår kalender uppe till höger här på sidan.

Gudstjänsten följer en speciell ordning

Inför nästan varje gudstjänst delar vi ut en agenda. Detta är ett program som visar vad som händer i gudstjänsten, och kan vara till hjälp om du inte är van att fira gudstjänst. Om du undrar över något i gudstjänsten kan du givetvis fråga prästen eller någon annan i kyrkan.

Kyrktaxi

Har du svårt att ta dig till kyrkan på söndag? Då kan vi hjälpa dig. Ring församlingsexpeditionen tel. 08-505 990 01 vardagar kl 9-12 samt 13-15 för information!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Utifrån berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse, har kyrkan skapat en egen kalender, kyrkoåret. Det börjar första söndagen i advent och slutar med domssöndagen. Kyrkoåret hjälper oss att sätta in våra liv i ett större sammanhang. Varje helgdag har sitt eget namn och tema. I gudstjänsten läser vi bibeltexter som fördjupar och förklarar dagens tema.