Foto: Ikon

Val i Svenska kyrkan

Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan. I höst är det dags för val igen. Då väljer vi de som ska företräda oss i Spånga-Kista församling, Stockholms stift och på kyrkomötet. Valet är ett sätt för alla som tillhör Svenska kyrkan att vara med och forma kyrkan och verksamheten.

Kyrkofullmäktige är Spånga-Kista församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt väljer ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Spånga-Kista församlings kyrkofullmäktige 2018-2021

I valet 2017 deltog: Arbetarpartiet-socialdemokraterna (S),
Borgerligt alternativ (BASK), Centerpartiet (c), Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Nedan listas de ordinarie ledamöterna, 28 till antalet. Kyrkofullmäktige består av 29 platser. En plats står vakant då Centerpartiet fick två mandat men endast hade en valbar kandidat.

Holger Pettersson (POSK), ordförande
Gun Eriksson (S), vice ordförande
Ingrid Andersson (BASK)
Kristina Bah (S)
Eddie Bervelin (S)
Jimmy Dahllöf (BASK)
Eva Dixner (C)
Anki Erdmann (ViSK)
Harry Ferngren (S)
Peter Forslund (S)
Nanna Franzén (POSK)
Birgitta Fridlund (POSK)
Pirkko Furuskog (S)
Lotta Gravenius (POSK)
Maria Hassan (S)
Yngve Lindström (POSK)
Jonas Ljungstedt (ViSK)
Eva Nilsson (POSK)
Sonja Okker (BASK)
Karin Tarre Olthoff (BASK)
Carina Bergtoft Pikner (BASK)
Mirja Räihä (S)
Kerstin Strömberg (S)
Bo Sundin (BASK)
Maud Svensson (ViSK)
Pompom Sönnfors (POSK)
Kerstin Thufvesson (BASK)
Agneta Åberg (S)

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I Kyrkoordningen finner du rådets uppgifter och befogenheter. Det skall ha omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Se vidare ==>>  Spånga-Kista församlings kyrkoråd 2018-2021