Foto: Ikon

Val i Svenska kyrkan

Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Nästa gång blir det val 2021. Då väljer vi de som ska företräda oss i Spånga-Kista församling, Stockholms stift och på kyrkomötet. Valet är ett sätt för alla som tillhör Svenska kyrkan att vara med och forma kyrkan och verksamheten.

Kyrkofullmäktige är Spånga-Kista församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt väljer ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Spånga-Kista församlings kyrkofullmäktige 2018-2021

I valet 2017 deltog: Arbetarpartiet-socialdemokraterna (S),
Borgerligt alternativ (BASK), Centerpartiet (c), Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Nedan listas de ordinarie ledamöterna, 28 till antalet. Kyrkofullmäktige består av 29 platser. En plats står vakant då Centerpartiet fick två mandat men endast hade en valbar kandidat.

Holger Pettersson (POSK), ordförande
Karin Brodin (BASK), andre vice ordförande
Ingrid Andersson (BASK)
Kristina Bah (S)
Carina Bergtoft Pikner (BASK)
Eddie Bervelin (S)
Jimmy Dahllöf (BASK)
Eva Dixner (C)
Anki Erdmann (ViSK)
Gun Eriksson (S)
Harry Ferngren (S)
Peter Forslund (S)
Nanna Franzén (POSK)
Lotta Gravenius (POSK)
Maria Hassan (S)
Yngve Lindström (POSK)
Jonas Ljungstedt (ViSK)
Eva Nilsson (POSK)
Sonja Okker (BASK)
Mirja Räihä (S)
Håkan Sjöström (POSK)
Kerstin Strömberg (S)
Bo Sundin (BASK)
Maud Svensson (ViSK)
Pompom Sönnfors (POSK)
Kerstin Thufvesson (BASK)

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I Kyrkoordningen finner du rådets uppgifter och befogenheter. Det skall ha omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Se vidare ==>>  Spånga-Kista församlings kyrkoråd 2018-2021