Svenska för nybörjare – Swedish for beginners

För nyanlända och nybörjare – i Kista kyrka, Kista torg 2,

Gratis svenskundervisning och språkträning för nyanlända och nybörjare måndag-fredag i Kista kyrka. Anmäl dig via epost till diakon Rebecca Holmgren.

Måndag-fredag 10.00 - 14.00  -- svenskundervisning 

Start 28 augusti. Slut 20 december.

New arrival or beginner? Learn Swedish free in Kista kyrka  Sign up via email to our diakon Rebecca Holmgren.

Monday-Friday 10 AM - 2 PM -- Swedish studies

Begins august 28. Ends december 20.