Meny

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Fem av Sveriges största civila samhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stödja kommuner i att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner. Svenska kyrkan och därmed Spånga-Kista församling är en av dem.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster.

Organisationerna är 

Svenska kyrkan
Svenska Röda korset
Riksidrottsförbundet
Rädda barnen
Sveriges stadsmissioner.

– Det är oroande uppgifter jag har tagit del av när det gäller smittade i Järva-området och därmed vår församling, säger kyrkoherde Jerker Alsterlund. Vi ska göra vad vi kan för att underlätta livet för våra församlingsbor. I dagsläget vet vi inte exakt vilka uppgifter det blir men vi förbereder arbetet. Det är många aspekter att ta hänsyn till; personlig integritet, pengahantering, GDPR och recepthantering bland annat.

Församlingen fortsätter sitt samarbete med polisen och moskén som vi har goda relationer till. Vi rustar oss tillsammans för att möta den efterfrågan som kan komma från kommunen.

Du kan läsa mer om överenskommelsen på Stockholms stifts hemsida.