Två personer håller hand på en blomsteräng.
Foto: Mats Mickelsson /Ikon

PREP - friskvård för parrelationer

PREP är en kurs för bättre kommunikation i parrelationen. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans.

Sagt av tidigare kursdeltagare:

– Vad i kursen tycker du var mest givande? 
– Det är konkreta tips som man verkligen kan använda och jobba med. 
– Handfasta verktyg hur man förstärker förhållandet.

– Vad tycker du var minst givande?
– Vissa kapitel talar man om saker som vi redan är bra på, men så är det ju.

– Vad tycker du om de praktiska detaljerna runt kursen?
– Tyckte det var bra att det var en heldag, sen en vecka när man fick träna på första delen, innan de andra delarna kom.

Vem kan gå en PREP-kurs?

PREP vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.

Det går att leva i en god parrelation livet ut

Det är möjligt att skapa ett förhållande som fungerar bra livet igenom.  PREP utgår från att det är möjligt att förändra och förbättra sin kommunikation, sättet att behandla varandra på och hur ni ser på förhållandet.

Ni får lära er

• Var trygg hemma – lär er hantera konflikter. 
• Öppna dörrarna för närhet.
• Börja med dig själv och ta ansvar.
• Vårda trygghet och långsiktighet.

Kursens utformning

Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar och förhållningssätt. De samtal du och din partner har sker enskilt. Inget av ert samtal tas upp i helgrupp. Kursen är till för er som par. Eventuella barn kan inte vara med.

PREP fungerar

Problem finns i alla förhållanden, men du och din partner måste kunna hantera dem som ett team för att få ett harmoniskt liv. Att anmäla sig till en kurs är ett sätt att visa vilja till utveckling. Resten avgörs av de insatser ni gör, på kursen och hemma.

PREP är utvecklat av forskare och efter flera långtidsstudier i USA och Europa har vi goda belägg för att påstå att PREP fungerar förutsatt att ni själva är motiverade att arbeta med kommunikationen och ert samspel. Uppföljningar visar på fleråriga effekter i form av bättre kommunikation och problemlösningsförmåga, större tillfredsställelse i relationen och minskad risk för separation. 

Sensus studieförbund är huvudman för PREP i Sverige

Sensus arbetar med folkbildning och erbjuder studiecirklar, utbildningar, kurser och kulturupplevelser med livsfrågor, hållbarhets- och rättighetsfrågor i centrum.

Hör av dig för att komma med nästa gång.

Kursen är kostnadsfri för er som är medlemmar i Svenska kyrkan. Övriga betalar 1 250 per person. Boende i Spånga Kista församling har förtur.

Kursen ges i samarbete med Sensus.