Foto: Lena Mårtenson Tingstam

Frågor och svar om församlingshusets framtid

Församlingen har fått många frågor kring vår hållbara fastighetsplanering för framtiden - här besvarar kyrkoherde Jerker Alsterlund en del av dem

Processen med hållbar fastighetsförvaltning har drivits i församlingen sedan sex år tillbaka och en del däri är det som i protkollen kallas Vision 2026.

I mars 2019 fattades beslut om projektering för nybyggnation vid kyrkan och alternativ för Spånga församlingshus. Ett omfattande material kring detta publicerades också på hemsidan men även i församlingsbladet för att informera församlingsbor om processen.
Läs om Spånga-Kista församling satsar för framtiden

Ett led i förvaltningsprocessen avslutades i och med försäljningen av Akalla kyrka sommaren 2020.
Länk till Akalla kyrka - nu med annan ägare

Beslut inom ramen för Vision 2026 togs sedan vid kyrkofullmäktigesammanträde den 3 november 2020 och kan läsas i fullmäktigeprotokollet från sammanträdet. 
Länk till KF-protokoll 2020-11-03

 

Fråga: Om församlingen måste se över sin ekonomi, måste detta nödvändigtvis gå ut över församlingens enda lokal i ”gamla” Spånga?

Svar: Ja, Akalla kyrka är redan såld och Spånga och Kista kyrkor är k-märkta och kan inte avyttras. Högst prioriterat kulturellt värde anses Spånga kyrka ha som är från 1100-talet.

 

Fråga: Spånga församlingshus är inte bara en byggnad, den är också en kyrkolokal och en markering av församlingens närvaro mitt i Spånga centrum. Med sin unika arkitektoniska utformning och stora topografiska betydelse har den också stor betydelse som den enda samlingslokalen centrum. Hur kommer det sig att församlingen är beredd att släppa denna position och den betydelse som församlingshuset med dess kyrkolokal, hörsal och sammanträdesrum representerar i Spångas centrala delar?

Svar: Det är ett missförstånd att församlingen ska släppa denna strategiska position. I den nya lokalen ska bottenvåningen fortsätta vara en lokal med kyrklig aktivitet och där andra föreningar och grupper ska kunna låna en lokal till en symbolisk summa. Ovan denna lokal planeras i så fall bostadsrätter som kan finansiera lokalen i sig i Spånga centrum, samt underhåll för de k-minnesmärkta fastigheterna.

 

Fråga: Finns inga alternativa sätt (organisatoriska, administrativa, personella) att se över ekonomin för att få kostnader och intäkter att balansera?

Svar: Nej. Det beror på att så många har gått ur Svenska kyrkan. I genomsnitt har församlingar i Stockholm ett medlemsantal (medlemsavgifter) på knappt 50%. I Spånga-Kista församling har antalet kyrkotillhöriga sjunkit till under 17%. Vi skulle behöva vara ungefär dubbelt så många tillhöriga för att kunna behålla och underhålla de fastigheter församlingen förvaltar.

 

Fråga: Känner du till någon redovisning av möjligheterna till uthyrning, sambruk etc. av lokalerna i församlingshuset i syfte att öka intäkterna och minska församlingens lokalkostnad?

Svar: Ja, en sådan analys har gjorts. För att kunna förvalta fastigheterna skulle vi behöva ta ut en hyra som föreningar och andra kyrkor (hyresgäster) inte skulle ha råd att betala. Med den nya lokalen i centrum kan vi fortsätta erbjuda föreningar och ideella grupper en bra lokal att vara i till en symbolisk summa.

 

Fråga: Tror du att verksamheterna som nu bedrivs i församlingshuset kommer att följa med till en ny lokalisering invid Spånga kyrka?

Svar: Viss verksamhet kommer att flytta. Annan verksamhet kommer att vara kvar på samma plats i centrum i de nya lokalerna. De nya lokalerna kommer att kunna rymma nya verksamheter i centrum.

 

Fråga: Hur anser du att en övertygad motståndare till rivningen av församlingshuset bör rösta i kyrkovalet den 19 september?

Svar: Ingen nomineringsgrupp har i sitt valprogram att stoppa denna utveckling. Besluten har varit enhälliga. Därför kommer inte ett kyrkoval att påverka eventuell rivning av församlingshuset för nybyggnation.
Men om fler ville vara kyrkotillhöriga och därigenom bekosta det gemensamma kulturarvet skapas på sikt möjligheter att förvalta fler historiskt viktiga byggnader.

 

Fråga: Är det enda sättet för en ”protestant” att helt enkelt ”rösta med fötterna” genom att som medlem lämna Svenska Kyrkan och ansluta sig till annat kristet samfund?

Svar: Nej, fler utträden påskyndar utvecklingen att församlingen inte kan serva lokalsamhället med billiga gemensamhetslokaler.