Meny

Församlingen säljer Akalla kyrka

Spånga-Kista församling har beslutat att sälja Akalla kyrka.

Akalla kyrka - på Sibeliusgången i Akalla centrum

Församlingen har ägt kyrkan sedan 2016. Innan dess ägdes den av en stiftelse och har fungerat som en samarbetskyrka med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen sedan den byggdes 1976.

Jerker Alsterlund - kyrkoherde Bild: Lena Mårtenson Tingstam

Spånga-Kista församlings kyrkoråd föreslog en avyttring av kyrkan i samband med sitt sammanträde i februari i år. Kyrkorådets beslut var enhälligt. Församlingens högsta beslutande organ kyrkofullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 10 mars att Akalla kyrka ska säljas.

Kyrkoherde Jerker Alsterlund anser beslutet vara helt riktigt.
”Vi lämnar inte Akalla utan all den verksamhet som vi har bedrivit i Akalla kommer att flyttas till Kista kyrka. Vi drar inte heller ner på verksamheten, däremot drar vi ner på kostsamma ägda lokaler. Vi kommer också överväga att ha fortsatt verksamhet, i andra lokaler, i Akalla.”

Jimmy Dahllöf, kyrkorådets ordförande, tar upp de ekonomiska aspekterna och framtiden.
”Svenska kyrkan måste anpassa sig till den ekonomiska verklighet som råder. Alla enheter i Svenska kyrkan har som krav på sig att upprätta en lokalförsörjningsplan. Spånga-Kista församling var tidigt ute att ta fram sin. Vi har dessutom gjort ekonomiska analyser och konsekvensbedömningar så vi har haft mycket bra och välgrundade beslutsunderlag. Den årliga driften av Akalla kyrka motsvarar mer än kostnaderna för två heltidstjänster per år. Det finns också underhållsbehov i Akalla kyrka. Vi anser det gagnar församlingen väl att nu fatta ett beslut om försäljning istället för att inom något år besluta vilken personal som ska minskas.”

Jimmy Dahllöf - ordförande i kyrkorådet Bild: Lena Mårtenson Tingstam
Holger Pettersson - ordförande i kyrkofullmäktige Bild: Lena Mårtenson Tingstam

Holger Pettersson, kyrkofullmäktiges ordförande, summerar känslorna kring försäljningen.
”Det känns vemodigt att behöva sälja Akalla kyrka. Kyrkan har betytt mycket för många församlingsbor. Jag känner mig dock tillfreds med att vi lyckats fatta detta gemensamma beslut för församlingens bästa och att alla, såväl förtroendevalda men också anställda insett allvaret i frågan.”

Den som önskar ytterligare information i ärendet kan kontakta någon av följande:
Jerker Alsterlund, kyrkoherde, 08-505 990 11
Jimmy Dahllöf, ordförande i kyrkorådet, 073-514 47 68
Holger Pettersson, ordförande i kyrkofullmäktige, 070-575 19 51

Akalla kyrka kommer att avyttras via fastighetsmäklare - SkandiaMäklarna. Intressenter till att köpa kyrkan ombeds kontakta fastighetsmäklare Lars Westin på telefon 073-829 43 00 eller på e-postadress lars.westin@skandiamaklarna.se