Akalla kyrka - nu med annan ägare

Spånga-Kista församling har nu sålt Akalla kyrka.

Akalla kyrka - på Sibeliusgången i Akalla centrum

Församlingen har ägt kyrkan sedan 2016. Innan dess ägdes den av en stiftelse och har fungerat som en samarbetskyrka med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen sedan den byggdes 1976.

Spånga-Kista församlings kyrkoråd föreslog en avyttring av kyrkan i samband med sitt sammanträde i februari i år. Kyrkorådets beslut var enhälligt. Församlingens högsta beslutande organ kyrkofullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 10 mars att Akalla kyrka ska säljas.

Genom SkandiaMäklarna har nu affären avslutats.

Nycklarna till kyrkan har lämnats över till Stockholms katolska stift som är de nya ägarna.