Musiklek-Kista

För barn 3-5 år och medföljande vuxen.

På musikleken i Kista får du, tillsammans med ditt barn, vara med på sång- och rörelselek som följer årstiderna. Ibland följer vi en saga som binder ihop rörelserna och sångerna till en enda lång sagostund.

Kom och bli med in i fantasins värld med hela kroppen i sång och rörelse.

Vi träffas i Kista kyrka på torsdagar kl 16.15-16.45.

Anmälan till Valborg