Kyrkovalet 2021

Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

Röstberättigad

 I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2021 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 13 augusti 2021, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2021 och du bör ha fått det senast den 1 september. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats kandidatvisning.svenskakyrkan.se kan du se vilka grupperna och kandidaterna är.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

I Spånga-Kista församling är det sex nomineringsgrupper som deltar i val till kyrkofullmäktige. Deras valmanifest kan hämtas här nedan i ett samlingsdokument med alla sex grupperna.
Länk till nomineringsgruppernas presentationer

Du kan även läsa mer om de olika nomineringsgrupperna på deras egna hemsidor:

Socialdemokraterna
BASK - Borgerligt alternativ
ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan
Posk - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Var och när kan du rösta

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2021. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Förhandsrösta kan du göra i Kista kyrka och Spånga församlingshus mellan 6 och 19 september enligt följande öppettider:
Kista kyrka
Kista torg 2
Mån 6 sep kl 10-12
Tis 7 sep kl 17-20
Ons 8 sep kl 10-12
Fre 10 sep kl 10-12
Lör 11 sep kl 10-12
Tis 14 sep kl 10-12
Ons 15 sep kl 17-20
Tor 16 sep kl 10-12
Sön 19 sep kl 9-11, 13-17
Spånga församlingshus
Värsta allé 1
Tis 7 sep kl 10-12
Ons 8 sep kl 17-20
Tor 9 sep kl 10-12
Mån 13 sep kl 10-12
Ons 15 sep kl 10-12
Tor 16 sep kl 17-20
Fre 17 sep kl 10-12
Lör 18 sep kl 10-12
Sön 19 sep kl 9-11, 13-20

Foto: Magnus Aronson/Ikon

I församlingen finns nio valdistrikt som röstar i sex vallokaler.
Spånga församlingshus (dist 1, 2 & 6)
Bromstenskolan (dist 3)
Spånga prästgård (dist 4)
Rinkeby församlingsgård (dist 5)
Akalla by (dist 7)
Kista kyrka (dist 8-9)

Vallokalerna kommer att ha öppet 9-11 och 13-20 på valdagen den 19 september. Uppgifterna om öppettider och lokal finns även på ditt röstkort.

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på kyrkovalets webbplats. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du som röstberättigad all information du behöver om kyrkovalet.  

Om du inte kan rösta i vallokal

För den väljare som inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe före eller under valdagen finns andra alternativ. Ett sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast fredag 17 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.
Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning.
Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta (se ovan). Röstkortet ska tas
med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal. En brevröst genom bud får endast lämnas i den vallokal där väljaren står upptagen i röstlängden eller i en angiven röstningslokal i den församling som väljaren tillhör. Brevröstning med bud ska ske på tider när röstningslokaler är öppna för förhandsröstning (se ovan). Den som är bud måste ha fyllt 18 år och kunna legitimera sig.

Slutresultat i kyrkovalet 2017

Det slutgiltiga resultatet från rösträkningen av valet blev att valdeltagandet var på 22,59 % i församlingen. Det är en ökning med 8,95 procentenheter sedan valet 2013. Centerpartiet fick två mandat i kyrkofullmäktige, men har enbart en valbar kandidat, vilket betyder att en ordinarie plats i fullmäktige blir tom denna mandatperiod.

slutgiltigt valresultat i kyrkovalet 2017

Slutgiltigt valresultat i Spånga-Kista församlings kyrkofullmäktige

Slutgiltigt valresultat i Stockholms stiftsfullmäktige

Slutgiltigt valresultat i Trossamfundet Svenska kyrkan - kyrkomötet

 

Foto: Magnus Aronson/Ikon