Spånga-Kista församling

Prata med oss

Kontakt

Spånga-Kista församling Besöksadress: Värsta allé 1, 16351 Spånga Postadress: Box 8096, 16308 SPÅNGA Telefon: +46(8)50599000 E-post till Spånga-Kista församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkovalet 2017

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.


Röstberättigad

 I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Bild: Gustaf Hellsing

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats kandidatvisning.svenskakyrkan.se kan du se vilka grupperna och kandidaterna är.

Bild: Magnus Aronson

I Spånga-Kista församling är det fem nomineringsgrupper som deltar i val till kyrkofullmäktige. Deras respektive valmanifest finns publicerat i det nummer av församlingsbladet som utkommer den 7 september, men går också att hämta i pdf-format här.

Du kan även läsa mer om de olika nomineringsgrupperna på deras egna hemsidor:

Socialdemokraterna
BASK - Borgerligt alternativ
ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan
Posk - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Centerpartiet

(I kyrkofullmäktigevalet skulle även Gröna kristna deltagit, men de har dragit tillbaka sina kandidater och kan enbart väljas till stiftet och kyrkomötet)

Var och när kan du rösta

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Förhandsrösta kan du göra i Kista kyrka och Spånga församlingshus mellan 9 och 16 september enligt följande öppettider:
Kista kyrka
Kista torg 2
Mån 4 sep kl 10-12
Tis 5 sep kl 17-20
Ons 6 sep kl 10-12
Fre 8 sep kl 10-12
Lör 9 sep kl 10-12
Tis 12 sep kl 10-12
Ons 13 sep kl 17-20
Tor 14 sep kl 10-12
Lör 16 sep kl 10-12
Spånga församlingshus
Värsta allé 1
Tis 5 sep kl 10-12
Ons 6 sep kl 17-20
Tor 7 sep kl 10-12
Lör 9 sep kl 10-12
Mån 11 sep kl 10-12
Ons 13 sep kl 10-12
Tor 14 sep kl 17-20
Fre 15 sep kl 10-12
Lör 16 sep kl 10-12

Bild: Magnus Aronson

I församlingen finns nio valdistrikt som röstar i sju vallokaler.
Sundbyskolan (dist 1)
Spånga församlingshus (dist 2 & 6)
Fristad servicehus (dist 3)
Tensta servicehus (dist 4)
Rinkeby församlingsgård (dist 5)
Akalla kyrka (dist 7)
Kista kyrka (dist 8-9)

Vallokalerna kommer att ha öppet 9-11 och 13-20 på valdagen den 17 september. Uppgifterna om öppettider och lokal finns även på ditt röstkort.

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på kyrkovalets webbplats. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du som röstberättigad all information du behöver om kyrkovalet.  

Om du inte kan rösta i vallokal

För den väljare som inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe före eller under valdagen finns andra alternativ. Ett sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast fredag 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.
Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning.
Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta (se ovan). Röstkortet ska tas
med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal. En brevröst genom bud får endast lämnas i den vallokal där väljaren står upptagen i röstlängden eller i en angiven röstningslokal i den församling som väljaren tillhör. Brevröstning med bud ska ske på tider när röstningslokaler är öppna för förhandsröstning (se ovan). Den som är bud måste ha fyllt 18 år och kunna legitimera sig.