Kiwalaa Primary School

Spånga-Kista församling har under många år samlat in medel till Kiwalaa Primary School i Tanzania

Undervisning i Kiwalaa Primary School. Varje årskurs utgör en klass. Varje klass har cirka två läroböcker i varje ämne. Foto: Petra Szabo

I juni 2006 fattade dåvarande Spånga församlings kyrkoråd beslut om att stödja ett mjölkprojekt på Kilimanjaros sluttningar. Församlingen i Fukeni hade byggt ett mejeri, människor köpte kor med hjälp av mikrolån, skrev kontrakt med mejeriet och levererade sedan mjölk till mejeriet. Mejeriet paketerar mjölk, gör yoghurt, glass, ost, mozzarella. Via Danderyds församling finansierades utdelning av mjölk till skolor i området. Spånga församling samlade mjölk till Kiwalaa Primary school.

År 2007 besökte vi, sju personer från Spånga församling, mejeriet i Fukeni och Kiwalaa Primary School. Vid det tillfället fick skolan skolböcker samt barn- och ungdomslitteratur som rektor Jerome Mrema uttryckt stor glädje över. Kiwalaa Primary School har fortfarande stora behov av skolböcker och barn- och ungdomslitteratur. Bra böcker produceras i Tanzania. Vi har kontakt med författare och förläggare. Flera församlingskollekter i Spånga-Kista församling i år går just till böcker till Kiwalaa Primary School. Samarbete sker med Moshigruppen i Danderyds församling.

                           Gunilla Moshi i Spånga-Kista församlingsblad nr 5/2011

 

 

Biblioteket i Kiwalaa
Foto: Gunilla Moshi

Biblioteket är färdigt

I mitten av 2013 blev skolbiblioteket färdigställt och det fanns dessutom drygt 23 000 kronor kvar till böcker.

I augusti 2014 fick vi besked att klassuppsättningar med böcker för de yngsta klasserna nu är på väg till skolbiblioteket.

Under sommaren 2014 har även en muralmålning i biblioteket gjorts i sammarbete med Tingatingakonstnären John Kilaka.