Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Spånga-Kista församling Besöksadress: Värsta allé 1, 16351 Spånga Postadress: Box 8096, 16308 SPÅNGA Telefon:+46(8)50599000 E-post till Spånga-Kista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gunnar Ekdahls fond för ungdom i Spånga

Fonden skapades 1962 för att hedra minnet av Gunnar Ekdahl (se faktaruta). Minnesfonden har till ändamål att genom stipendier och bidrag stödja olika former av utbildning för ungdomar under 25 år bosatta i eller med anknytning till Spånga, Kista eller Vällingby. Årligen delas sammanlagt ut cirka 50 000 kronor.

1962 när fonden tillkom var Spånga församling hela det område som idag är Spånga-Kista och Vällingby församlingar
1962 när fonden tillkom var Spånga församling hela det område som idag är Spånga-Kista och Vällingby församlingar

Vem kan söka stipendiet?

Ungdomar som inte fyllt 25 år och är bosatta i eller har annan anknytning till Spånga, Kista eller Vällingby.

Vilken typ av studier gäller för stipendiet?

Här finns inga begränsningar, men de ska helst vara målinriktade.

När ska stipendiet sökas?

Ansökan ska vara insänd senast måndag 27 april 2020. Den som beviljas stipendium meddelas detta i slutet av maj.

Hur söker jag stipendiet?

Någon särskild ansökningsblankett behövs inte, men följande uppgifter skall finnas med i din ansökan: en presentation av dig själv, en tydlig redogörelse för ändamålet med stipendiet och ett underlag för kostnaderna för de planerade studierna. Inom ett år efter att stipendiet utdelats skall en skriftlig redovisning skickas in till fonden.

Vem ska ha min ansökan och vem svarar på frågor?

Stiftelsens ordförande Carina Bergtoft Pikner, Adolf Rudbecks väg 10, 163 54 Spånga, tel 08–36 46 00.

Välkommen med din ansökan!

Gunnar ekdahl - församlingsbo och kommittéordförande

Generaldirektör Gunnar Ekdahl föddes 1916 i Malmö, men uppvuxen i Linköping. Kom 1942 till Statens byggnadslånebyrå i Stockholm och gifte sig samma år med sin Svea. I mitten av 40-talet kom de till Spånga och Drevkroken.

När byggnadslånebyrån 1948 omvandlades till Bostadsstyrelsen blev Gunnar Ekdahl kansliråd på socialdepartementet. 
Från 1960 och till sin död 1962 var han generaldirektör och chef för Bostadsstyrelsen.

Dåvarande kyrkoherden Torbjörn Wikmark skrev i sin runa över Gunnar:

Spånga församling har en särskild anledning att minnas Gunnar Ekdahl med tacksamhet, nämligen i hans egenskap av ordförande för den kommitté, som svarade för församlingshusets tillkomst. I och med hans inträde i densamma fick man nya möjligheter att lyckosamt fortsätta och fullborda bygget. Och detta blev vad han i sina ord vid invigningen uttalade som en önskan: ett ”levande hus”. 

Gunnar Ekdahl efterlämnade makan Svea och tre söner.