Kista Servicehus

En gång per månad bjuder vi in till andakt med musik. Även om du inte bor på servicehuset, är du givetvis också välkommen att delta!

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kista servicehus finns i anslutning till Kista torg, ingång Kista träff.
Du är välkommen till andakt med musik i servicehusets foajé följande dagar:

15 januari
19 februari
19 mars

23 april
21 maj
Samtliga andakter börjar kl 14.00 om ej annat anges.

Du som bor, är anhörig eller medarbetare på våra servicehus är alltid välkommen att ta kontakt med oss i församlingen, om du önskar besök eller vill samtala med någon av oss.