Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Spånga-Kista församling Besöksadress: Värsta allé 1, 16351 Spånga Postadress: Box 8096, 16308 SPÅNGA Telefon:+46(8)50599000 E-post till Spånga-Kista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Akalla kyrka

Själva kyrkodelen är kubformad med 15 meters sida.

Akalla kyrka på Sibeliusgången
Bild: Ulf Klingström

Kyrkan med församlingslokaler är uppförd av mörkrött tegel och ritad av arkitekt Hans Wieland. Den invigdes i november 1976. Själva kyrkan är 15 meter i längd, bredd och höjd och därmed kubformad. Den är väl synlig ovanför de omgivande lägre församlingslokalerna. Högst upp, direkt under det platta taket, löper en fönsterrad runt hela kyrkan.

Kyrkan och församlingsbyggnaderna bildar en hästskoformad plan som rymmer en innergård öster om kyrkan. Entréen till byggnaden finns i norr i direkt anslutning till Sibeliusgången. Södra sidan vetter mot en parkeringsplats. I väster finns en butikslokal och i öster ett daghem. På innergården finns en klockstapel i form av ett högt kors med fyra korsarmar som pekar i varje väderstreck. Korset är byggt i cortenstål och har artificiell klockringning från högtalare.

Inne i kyrkan är all inredning av furu och ritad av kyrkans arkitekt. Dopfunten är åttakantig och håller upp en dopskål av silver. Mitt på korväggen hänger ett högt furukors som är kyrkans enda altarprydnad. Altarbordet är fristående, någon meter ut från korväggen.

Orgeln har pipor som är samlade i ett högt sittande väggskåp, också detta i furu. Från taket hänger en cirkelformad ljuskrona som är fem meter i diameter. I cirkeln sitter lampor i tolv grupper med sex lampor i varje grupp.

 

 

 

När klockorna ringde på lördagsaftonen förr i tiden så var de en signal att arbetsveckan var över och med ringningen så lystes helgsmål. På den sjunde dagen vilade man från arbete.
Idag har vi längre helger med kortare arbetsvecka, men på många håll lever seden med helgsmålsringning kvar och i samband med det har en del församlingar en enklare gudstjänst som vanligen kallas helgsmålsbön (eller helgmålsbön).
I Spånga-Kista församling är det volontärer som håller gudstjänsttraditionen levande med helgsmål i Akalla kyrka nästan varje lördagsafton. Varmt välkommen till helgsmål! Tre till fyra lördagar i månaden firas helgmålsbön i Akalla kyrka kl 18.00. Kaffe serveras efter andakten.

Söndagsmässa i Akalla kyrka

Varje söndag firar vi söndagsmässa i kyrkan kl 15.00.
Efter mässan har du möjligt att dricka kyrkkaffe.