Dop & Vigsel

Två milstolpar i livet...

Dop

I Sverige är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Om du döps i Svenska kyrkan blir du medlem i Svenska kyrkan och blir också en del av en lokal församling. 

 
SÅ GÅR DOPET TILL

Alla dop sker med vatten. Oftast brukar prästen ösa det tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.   

För att boka dop, lokal och präst behöver du kontakta expeditionen.

Dop sker normalt på söndagar, antingen som en del i den vanliga gudstjänsten eller som separat gudstjänst.

FADDER 

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran.   

Läs mer om dop i Svenska kyrkan.

 

 

 

Vigsel

SÅ GÅR VIGSELN TILL

En vigsel är en gudstjänst som kan firas på olika sätt. En del vill ha ett bröllop med en mindre vigsel, inte så uppklätt och med bara de närmaste omkring sig. Andra vill ha en stor vigsel och ett bröllop med högtidliga kläder och många gäster.  

Det är bra att det kan få vara olika. Det allra vanligast är vigsel i en kyrka.  Men vigseln kan också hållas utomhus eller i ett hem.  

För att vigas i Svenska kyrkan gäller att paret eller i alla fall den ena ska vara eller vilja bli medlem i Svenska kyrkan. De som vill gifta sig ska först göra en hindersprövning hos Skatteverket. 

En vigsel i Svenska kyrkan är gratis, det gäller oavsett om ni vigs i er hemförsamling eller i en annan församling. 

VIGSELSAMTAL

Före vigseln träffar paret den präst som ska leda vigselgudstjänsten, så att de tillsammans kan gå igenom hur vigseln ska gå till.

I vigselsamtalet finns också plats för att prata om vad ett äktenskap är och om livet tillsammans som gifta. De som vill övar i kyrkan innan vigseln, allt för att det ska kännas tryggt och förberett.

BOKA KYRKA OCH PRÄST

Vigsel kan ske på överrenskommen tid och plats. Kontakta Marina Ingebäck tel. +46523668400 om du undrar något eller för bokning. 

Läs mer om Vigsel i Svenska kyrkan.