Dop

I dopet får vi ett löfte om att Gud är med genom hela livet, vad som än händer. Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dop

I Sverige är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Om du döps i Svenska kyrkan blir du medlem i Svenska kyrkan och blir också en del av en lokal församling. 

 
SÅ GÅR DOPET TILL

Alla dop sker med vatten. Oftast brukar prästen ösa det tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.   

För att boka dop, lokal och präst behöver du kontakta expeditionen eller göra en dopförfrågan. 

Dop sker normalt på söndagar, antingen som en del i den vanliga gudstjänsten eller som separat gudstjänst.

FADDER 

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran. För att vara fadder måste man vara döpt, men inte nödvändigtvis i Svenska kyrkan.  

Läs mer om dop i Svenska kyrkan.