Ungdom

För dig som fyllt tonåring...

Vårterminen 2021 börjar vecka 5.

 

För dig som fyllt tonåring är du välkommen till ungdomsgrupp i Kungshamns församlingshem eller Hunnebostrands församlingshem.

Fredagar, Kungshamn kl. 18-20, Petra Bäck. Mer info se kalender.

Måndagar, Hunnebostrand kl 16.15 - 18.15, Christel Espenkrona och Ulrika Larsson.