Tossene gamla och nya kyrkogård. Urnlunden ligger på den nya större kyrkogården.
Foto: Johan Quint

Tossene kyrkogårdar

I Tossene finns det två kyrkogårdar vackert beläget. Den äldre (på bild ovan) närmast Tossene kyrka och den nyare strax intill.

Tossene nya kyrkogård är från 1911 och har utvidgats norrut tre gånger. Den äldsta delen ligger invid en bäck i söder och hyser ett fåtal gravar av olika utformningar. I denna del finns en minnesten över de tyska och den engelsman som flöt i land 1916. Deras stoft vilar numera på Kvibergs Kyrkogård i Göteborg. 

Tossene nya kyrkogård kan erbjuda kistgravar, urngravar samt minneslund.  Askgravar planeras för 2021. På hösten 2020 planterades 18 skogslindar som ersättning för de döda almar som tagits ned tidigare.

Tossene gamla kyrkogård ligger ett hundratal meter sydost om kyrkan och är från 1859. Entrén har ett kastanjeträd på vardera sida medan delar av kyrkgården är kantad av almar. 

Grindarna är handsmidda, svartmålade och tämligen enkla. 

Här låg Tossene gamla kyrka som revs 1859.