Tossene kyrka

Välkommen till Tossene kyrka!

Tossene kyrka
Foto: Johan Quint

Drygt hundra meter från nuvarande kyrkplats låg en medeltida kyrka (mer info här). Nuvarande kyrka uppfördes 1859 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Kyrkan har en stomme av sten och består av långhus med ett femsidigt kor i öster och ett torn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. En genomgåenderenovering genomfördes 1903 då innertakets tunnvalv fick en kasettindelning. Vid renovering 1972-1974 lades nytt golv med linoleummatta in och bänkarna försågs med nya sitsar. Vid senaste renoveringen 2003-2004 lades ett trägolv in i kyrkan.

Galdestenen. Foto: Ing-Marie Artursson
Tossene kyrka framifrån
Torvalgens Jesus Foto: Johan Quint

Predikostolen har en femsidig korg med femsidigt ljudtak och är samtida med nuvarande kyrka. Dopfunten är av brunlaserat trä och är från 1800-talet. En cuppa av granit härstammar från en medeltida dopfunt eller möjligen en vigvattensskål. På altaret står en kopia av Thorvalldens Kristus som tilkom 1904.

I vapenhuset finns en bit av en runsstena av granit som har påträffats vid prästgården, samt Bildeska gravstenen från 1555 med ätterna Galdes och Bildes vapen över två kvinnofigurer, systrarna Birgittaoch Ellen Galde.

Runsten. Foto: Ing-Marie Artursson

I kyrkan ryms 330 personer. Sedan årsskiftet 2021/2022 används kyrkan inte längre av församlingen för förrättningar eller gudstjänster.

Här kan du läsa om Tossene Prästgård

Se dig omkring inne i kyrkan

Tossene kyrka invändigt
Läktarorgeln i Tossene kyrka. Foto: Johan Quint