Samtal & Stöd

Behöver du någon att prata med? Mitt i livets vardag kan vi drabbas av situationer som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Det kan vara något stort, men det kan också vara något litet.

Diakoner har tystnadsplikt och för ingenting vidare (enda undantaget är anmälningsplikt för grova brott). Prästen har den strängaste tystnadsplikten och får enligt svensk lag aldrig föra vidare någonting.

Det här kan vara bra att veta! 

Det som sägs stannar i rummet! Det finns dock ett undantag: Om vi får reda på att ett barn far illa är vi enligt lag tvungna att göra en anmälan om det. 

- Våra samtal håller på runt 45 – 60 minuter. 
- Alla samtal här hos oss är kostnadsfria. 
- Om vår kunskap inte är tillräcklig så kan vi behöva hänvisa till exempelvis psykolog eller sjukvård. 
- Du är välkommen till oss oavsett tro eller tillhörighet i Svenska kyrkan. Vill du komma i kontakt med någon för samtal?