Om Svenska kyrkan i Sotenäs

Välkommen, vare sig du är troende, sökande, tvivlande, bofast eller besökare. Kyrkan finns här för dig vid de högtidliga tillfällena i livet, men också mitt i vardagen.

Hur vi är kyrka har förändrats genom de många åren, men vår uppgift är densamma - att vara en plats där människor kan möta Gud och varandra. Vilket sammanhang du än träffar oss i jobbar vi för att mötet och sättet vi arbetar på genomsyras av våra värderingar som kyrka.

Här nedan kan du läsa om pastoratets mål och värderingar i Församlingsinstruktionen för Sotenäs Pastorat.