Om Svenska kyrkan i Sotenäs

Välkommen, vare sig du är troende, sökande, tvivlande, bofast eller besökare. Kyrkan finns här för dig vid de högtidliga tillfällena i livet, men också mitt i vardagen.

Hur vi är kyrka har förändrats genom de många åren, men vår uppgift är densamma - att vara en plats där människor kan möta Gud och varandra. Vilket sammanhang du än träffar oss i jobbar vi för att mötet och sättet vi arbetar på genomsyras av våra värderingar som kyrka.

Här nedan kan du läsa om pastoratets mål och värderingar i Församlingsinstruktionen för Sotenäs Pastorat.

Medlemskap

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt under många år. Det vill vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi hanterar dem och vilka rättigheter du har.