Gunilla Warting Falk

* 20 november 1950 +21 juni 2020

I sorg meddelar vi att Sotenäs pastorats präst Gunilla Warting Falk hastigt avlidit under en kort tids sjukdom. Större delen av sitt prästliv tjänstgjorde Gunilla som kyrkoherde i Vårgårda pastorat och var även kontraktsprost i Kullings kontrakt i Skara stift. Efter sin pensionering och flytt till Fjällbacka så kom hon att arbeta i Munkedals pastorat. 2018 kom Gunilla till Sotenäs pastorat som vikarierande kyrkoherde och sedan som komminister.

Gunilla var en person som lämnade stora avtryck och intryck. Hon var en omtyckt och uppskattad församlingspräst medarbetare och chef som är saknad av många.
Våra tankar och förböner går alldeles särskilt till Gunillas familj.

På grund av Coronapandemin så är det tyvärr inte möjligt att samla alla som önskar till begravningsgudstjänst.
Alla är däremot välkomna efter begravningsgudstjänsten till Hunnebostrands kyrka. Då ges möjlighet för några sällskap i taget att ta avsked vid kistan av Gunilla.
Kyrkan är öppen onsdag 8 juli mellan kl. 11.30-12.30.

Kondoleansböcker ligger framlagda i Hunnebostrands kyrka samt Kungshamns kyrka till och med begravningsdagen. Dessa kommer sedan att överlämnas till Gunillas familj. En hälsning går också att sända digitalt för att föras in i boken. Dessa sänds till christel.espenkrona@svenskakyrkan.se