Advent och jul i Sotenäs pastorat

Läs mer här för att se vad som händer under advent och fram till jul och nyår.

Under advent och jul händer det alltid lite extra runt om i våra kyrkor. Här kan du se vad som händer var och när, från första advent och fram till jul och nyår.

Vecka 47 - Första advent

Torsdagsmässa i Smögens kyrka kl 18 med Fredrik Sigurdsson och Agnetha Hellgren

Söndag 28 november

Gudstjänst i Kungshamns kyrka kl 10 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren med Ceciliakören

Mässa i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn,
Hunnebovallkören, Barnkören och Carin Wångblad på trumpet

Gudstjänst i Malmöns kyrka kl 16 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn med PRO-kören

Musikgudstjänst i Askums kyrka kl 16 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren med Sophiakören. Kaffeservering.

 

Vecka 48 - Andra advent

Torsdagsmässa i Smögens kyrka kl 18 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn

Söndag 5 december

Mässa i Kungshamns kyrka kl 10 med Malin Hammarström och Mats Björving

Gudstjänst i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Fredrik Sigurdsson och Mats Forsbäck

Mässa i Bovallstrands kyrka kl 17 med Fredrik Sigurdsson och Mats Forsbäck

 

Vecka 49 - Tredje advent

Torsdagsmässa i Smögens kyrka kl 18 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren

Söndag 12 december

Gudstjänst i Kungshamns kyrka kl 10 med Eva Östlund och Mats Björving

Mässa i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Andreas Hernqvist och Lars Salsborn

Julsångsgudstjänst i Tossene kyrka kl 17 med Andreas Hernqvist och Lars Salsborn, Hunnebovallkören och solist Patrik Wingård

 

Vecka 50 - Fjärde advent

Torsdag 16 december

Grötfest i Smögens församlingshem kl 14.30 med Laila Johansson och musikalisk underhållning.

Torsdagsmässa i Smögens kyrka kl 18 med Malin Hammarström och Agnetha Hellgren


Söndag 19 december

Gudstjänst i Smögens kyrka kl 10 med Nina Holgersson och Agnetha Hellgren

Gudstjänst i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn

Vi sjunger in julen i Kungshamns kyrka kl 16 med Malin Hammarström, Agnetha Hellgren och Ceciliakören, solist André Vajking. Glöggservering.

Mässa i Bovallstrands kyrka kl 17 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn

 

Vecka 51 - Julveckan

Fredag 24 december - Julafton

Andakt vid krubban i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn

Andakt vid krubban i Kungshamns kyrka kl 11 med Malin Hammarström och Agnetha Hellgren

Andakt vid krubban i Smögens kyrka kl 11 med Maria Landgren och Maj Ragnarsson

Julbön i Bovallstrands kyrka kl 17 med Christina Eriksson och Lars Salsborn, solist Maria Hernqvist

Midnattsmässa i Smögens kyrka kl 23.30 med Mikael Landgren och Mats Björving

 

Lördag 25 december - Juldagen

Julotta i Kungshamns kyrka kl 07 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren, solist André Vajking

Julotta i Hunnebostrands kyrka kl 07 med Fredrik Sigurdsson och Lars Salsborn, trumpet Carin Wångblad

Julotta i Askums kyrka kl 09 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren, solist André Vajking

 

Söndag 26 december - Annandagen

Annandagsgudstjänst i Kungshamns kyrka kl 10 med Malin Hammarström och Mats Björving

 

Vecka 52 - Nyårsveckan

Fredag 31 december - Nyårsafton

Nyårsbön i Kungshamns kyrka kl 18 med Malin Hammarström och Agnetha Hellgren


Lördag 1 januari - Nyårsdagen

Nyårsdagsmässa i Hunnebostrands kyrka kl 11 med Andreas Hernqvist och Mats Björving


Söndag 2 januari

Mässa i Hunnebostrands kyrka kl 10 med Fredrik Sigurdsson och Agnetha Hellgren

Musik i nyårstid i Askums kyrka kl 16 med Eva Östlund och Agnetha Hellgren, Sophiakören och solister

Mässa i Bovallstrands kyrka kl 17 med Fredrik Sigurdsson och Mats Björving