Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga tjänster

Vill du arbeta med oss? Kolla in våra lediga tjänster!

Komminister 100% Sotenäs pastorat


Församlingspräst med verksamhetsansvar i Hunnebostrand och Bovallstrand/Tossene.
Kyrkoherdens delegation till de två församlingsråden.  
Sotenäs pastorat bildades 18 01 01 av Södra Sotenäs och Tossene pastorat. Kungshamn är centralort, granne med Smögen. Till pastoratet hör också, förutom Hunnebostrand och Bovallstrand, Väjern, Malmön, Askum, Hållö, och Hovenäset.
Här finns kyrkoherde, fyra komministertjänster, två diakoner och en diakoniassistent. I budget 2019 finns planer på en ny diakontjänst. Vi har fyra kyrkomusiker och andra goda medarbetare – anställda och ideella.  
Vi söker dig som:
·      Är en tydlig ledare och inspiratör
·      God förkunnare/undervisare
·      God själasörjare
·      Bra lyssnare
·      Vill betona gudstjänsten som ”nav” i församlingsbyggandet
·      Ser både tradition och förnyelse som värdefullt
·      Ser kyrkliga handlingar som en viktig del i uppdraget som präst
·      Social kompetens och god samarbetsförmåga med kollegor i pastoratet och andra funktioner i samhället.
·      Tar ansvar för och vill utveckla konfirmand/ungdomsarbetet tillsammans med övriga präster, pedagoger/ledare, musiker: Henriet, Maria, Catharina, Emma, Lillian m.fl.
·      Vi ser ett värde i en balans mellan kvinnligt och manligt när så är möjligt och ser därför nu gärna en manlig sökande men din person och kompetens är viktigast!
Krav på innehav av B-körkort samt tillgång till bil är nödvändigt i vårt pastorat. 
Välkommen med din ansökan!