Kyrkogårdarna på Malmön

Malmön har en gammal och en nyare del (1945). Kyrkogården är belägen ute vid Kattesandsvägen på ön...

Malmön har en gammal (1902) och en nyare del (1945). Kyrkogårdarna ligger ute vid Kattesandsvägen på ön ca en dryg kilometer söder om kyrkan. Den äldre delen i söder omgärdas delvis av en låg mur. Två ingångar i norr mellan stenstolpar och med dubbla grindar i kraftig järnsmide. Runt kyrkogårdarna står det tall mot berget i väster och en dunge av större björkar i  norr. Innan den gamla kyrkogården kom till så forslades de avlidna över sjön och sedan ca 11 kilometer landsvägen till Askums gamla kyrkogård. På den nya delen sker både kist och urngravsättningar.

 

På den gamla kyrkogården finns möjlighet till urngravsättningar och nedsättning av aska på askgravplatsen (se bilden till vänster) och en minneslund. På askgravplatsen gäller 25 års gravrätt och askan sätts ned i en askpåse av sammet. En namnplatta i brons sätts fast på en storgatsten i marken. Endast snittblommor får sättas i dammen.

Nämnas bör att en kolerakyrkogård upprättades år 1834 då koleran hemsökte Bohus-Malmön. Epidemin varade i drygt tre veckor. Andra gången var år 1866 och varade i fyra veckor.