Komminister i Sotenäs pastorat

Vi söker en församlingspräst som tillsammans med andra vill bidra till församlingens växt.

Sotenäs pastorat, Göteborgs stift söker komminister 100% tillsvidaretjänst

 

Vi söker en församlingspräst som tillsammans med andra vill bidra till församlingens växt.

 Vi önskar att du:

  • Tillsammans med ideella och personal arbetar för att bredda och fördjupa församlingens liv.
  • Ser gudstjänst, kyrkliga handlingar och annan verksamhet i församling som en viktig del i prästuppgiften.
  • Deltar i pastoratets växande konfirmandarbete.
  • Engagerar ideella och är öppen för samverkan med andra aktörer, som Equmeniakyrkan på Smögen.
  • På kyrkoherdes delegation är en del av församlingsrådet i Södra Sotenäs församling.

 

Din primära tjänstgöring som präst har du i pastoratets södra del men med självklar samverkan mellan arbetslagen där vi gemensamt tar ansvar för t ex gudstjänster, konfirmander och kyrkliga handlingar. Under sommarhalvåret finns många deltidsboende och turister inom pastoratet vilket leder till att arbetet delvis får annat innehåll. Antalet dop och vigslar ökar, och präst medverkar med andakt på olika musikprogram. 


Pastoratet tillämpar löpande ansökningar, dröj inte med din ansökan som mejlas till  
inger.persson4@svenskakyrkan.se 
Tillträde enligt överenskommelse.


B-körkort och tillgång till bil är nödvändigt på grund av reseavstånd mellan kyrkor och församlingshem.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Vid frågor:
Kyrkoherde och kontraktsprost Malin Hammarström
malin.hammarstrom@svenskakyrkan.se
tfn 0523 66 84 27 

Fredrik Sigurdsson, arbetsledande komminister fredrik.sigurdsson@svenskakyrkan.se
tfn 0523 66 84 17

 

Vårt närområde
I Norra Bohuslän, Göteborgs stift, finner du Sotenäs pastorat med ca 9000 invånare. Geografiskt är pastoratet litet och rymmer flera kustsamhällen som Hunnebostrand, Bovallstrand, Smögen, och Kungshamn som är centralort. Det finns mindre tätorter och inlandsbygd som Tossene och Askum.  

Pastoratet bildades 2018 av Södra Sotenäs församling, Tossene församling och Hunnebostrands församling och 66 % är medlemmar i Svenska kyrkan. 

 

Pastoratets vision och tydningsord
Vi lever i en bygd som starkt hör samman med havet, platser som historiskt och i nutid präglats av fiske. Därför kan vi på olika sätt relatera till kallelsen av de första lärjungarna där vid sjön när Jesus säger till dem: ”Följ mig”.
Vår vision är att kyrkan blir en plats för människofiskare som både bjuder in till en öppen gemenskap och går ut med glädjebudet om Jesus i ord och handling. Detta uppdrag gäller församlingarna i deras helhet och är inte förtroendevaldas eller personalens enskilda angelägenhet.
Tydningsordet är ”Jag ska göra er till människofiskare”. Att få fisk i sina nät kräver tålamod och arbete och att ibland ro ut igen och åter lägga ut sina nät. Vatten är något som rör sig och förändras, också under ytan. En klok fiskare känner förhållandena och vattnet där nätet ska läggas ut.
Församlingarna behöver finnas med i sin tid och ha närkontakt med den. Att kunna följa med i vattnets (samhällets) rörelse för att kunna tolka och förstå. Vi behöver våga lägga i näten både på djupt vatten och på andra sidan - alltså våga tänka på annat sätt. Det kräver också att vi som församling är lyhörda för vilka uppmaningar (vilka vatten) Jesus visar och där vågar följa honom. Som kristna behöver vi aldrig frukta vare sig att göra det annorlunda eller att lägga ut på djupet. I rörelse och djup finns Gud. 

I Sotenäs pastorat är de prioriterade områdena i församlingsinstruktionen: 

- Konfirmander
- Ideellt engagemang
-
Kyrkan i samhället

Läs Församlingsinstruktionen här.

 

Fackliga företrädare

KyrkA
Ib Pihlblad
ib.pihlblad@ kyrka.se
070-306 66 44

Vision
Stefan Haugsnes
stefan.haugsnes@svenskakyrkan.se
031-771 30 79