Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda! Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkans som organisation är uppbyggd.

 

Kyrkofullmäktiges ordförande: 

Ing-Marie Christensson

Telefon: 070-6599702

Mail: ing-marie@klev.nu

 

Kyrkorådets ordförande: 

Magnus Wångblad

Telefon: 070-6170191

Epost: magnus.wangblad@svenskakyrkan.se

 

Kyrkorådets 1:e vice ordförande:

Ove Jönsson

Telefon 070-5544815

Mail: owe.jonsson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkorådets 2:e vice ordförande:

Stellan Welin

Telefon: 070-6423547

Epost: stellan.welin@svenskakyrkan.se

 Kyrkofullmäktige och kyrkoråd