Dag 7

Det tänds ett hopp

Bibeltexter


Job 5:11-16
Det tänds ett hopp för den fattige, och ondskan tvingas till tystnad.

Luk 1:46-55
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.


Reflektion
Job levde ett gott liv innan han oväntat miste sin boskap och sina tjänare, och tvingades uthärda förlusten av sina barn. Han kom att lida psykiskt, fysiskt och själsligt. Alla bär vi på lidande som kommer till uttryck i våra sinnen, kroppar
och själar. Det kan leda till att vi drar oss undan Gud och vår omgivning. Vi kanske till och med mister vårt hopp. Ändå står vi som kristna enade i en tro på att Gud finns med oss mitt i vårt lidande.

Den 11 april 2021 i Minnesota sköts Daunte Wright, en obeväpnad afroamerikansk tjugoåring, till döds av en vit polisofficer under en rutinmässig trafikkontroll. Incidenten ägde rum mitt under rättegången mot Derek Chauvin, som åtalats för mordet på George Floyd.

Det är lätt att känna hopplöshet när vi än en gång påminns om att vi lever i ett brustet samhälle som inte fullt ut erkänner, hedrar och beskyddar alla människors frihet och värdighet. Bryan Massingale, en ledande romersk-katolsk
socialetiker och forskare i rasrättvisa, uttrycker sig såhär:

”Samhället konstrueras av människor. Det samhälle som vi lever i är resultatet av människors val och beslut. Det betyder att människor kan åstadkomma förändring. Vad människor har tagit sönder, delat upp och separerat, kan vi med Guds hjälp också läka, förena och återställa. Det som är nu behöver inte vara så, och däri ligger hoppet och utmaningen.”

I bönen lägger kristna sina hjärtan intill Guds hjärta, för att kunna älska vad Gud älskar och älska såsom han älskar. I en uppriktig bön harmonieras alla kristnas hjärtan med varandra, bortom våra uppdelningar, så att vi kan älska vad, vem och hur Gud älskar och låta denna kärlek komma till uttryck genom våra handlingar.


Kristen enhet
Magnificat är Marias lovsång till allt som hon ser Gud göra: återställa jämvikten genom att höja upp de nedtryckta, justera orättvisan genom att mätta de som hungrar och minnas Israel, hans tjänare. Herren glömmer aldrig sina löften och
försummar inte sitt folk. Det är lätt hänt att vi förbiser tron hos de som tillhör andra kristna gemenskaper än vår egen, särskilt om dessa grupper är få till antalet. Men Herren gör sitt folk helt genom att lyfta upp de minsta så att allas värde blir erkänt. Vi kallas att se vad Gud ser och att uppskatta alla våra kristna bröder och systrar såsom Gud uppskattar dem.


Utmaning
Hur kan vi förenas i Kristus med hopp och tro att Gud ska ”tvinga ondskan till tystnad?”


Bön
Hoppets Gud, låt oss minnas att du finns med oss i vårt lidande.
Hjälp oss att bära hoppet åt varandra när hopplösheten blir en återkommande gäst i våra hjärtan. Ge oss gåvan att stå stadigt i din älskande Ande när vi gemensamt verkar för att utplåna alla former av förtryck och orättvisa.
Ge oss modet att älska vad, vem och hur du älskar och att låta denna kärlek komma till uttryck i våra handlingar.
Genom Kristus vår Herre. Amen.