Dag 6

Vad ni gjort för någon av dessa minsta … det har ni gjort för mig.

Bibeltexter


Hes 34:15-20
Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.

Matt 25:31-40
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.


Reflektion
I Matteusevangeliet påminns vi om att vi inte kan separera vår kärlek till Gud från vår kärlek till andra. Gud älskar vi när vi ger de hungriga att äta, ger de törstiga att dricka, välkomnar främlingar, klär de nakna, visar omsorg om de sjuka och besöker de fängslade. När vi tjänar och visar omsorg om ”någon av dessa minsta”, tjänar vi också Kristus.

Under åren 2020 och 2021 blottlades vilket stort lidande
som finns bland Guds barn. Den världsomfattande covid- 19-pandemin, tillsammans med ekonomiska, utbildningsmässiga och miljömässiga ojämlikheter, fick konsekvenser som kommer att ta årtionden att reparera. Såväl individuellt som kollektivt lidande blev uppenbart runtom i världen och förenade samtidigt kristna i kärlek, empati och solidaritet.

I Minnesota blottlade mordet på George Floyd en fortsatt och motståndskraftig rasism. Floyds klagorop ”Jag kan inte andas” ekade genom mångas lidande under såväl pandemins som förtryckets tyngd.

Gud kallar oss att hedra varje medlems helighet och värdighet i sin familj. Att vi visar omsorg, tjänar och älskar andra visar oss vilka vi är. Som kristna måste vi stå enade i vårt uppdrag att älska och bry oss om andra, liksom Gud älskar
och har omsorg om oss. När vi lever så gestaltar vi vår tro genom våra handlingar och vår tjänst för världen.


Kristen enhet
Profeten Hesekiel beskriver Herren Gud som en herde som gör flocken hel genom att fånga upp dem som gått vilse och plåstra om dem som skadats. Enheten är Faderns vilja för sitt folk och han fortsätter att åstadkomma denna enhet, helandet av sin flock, genom den helige Andens rörelse. Genom bönen öppnar vi oss för att ta emot den Ande som återställer enheten bland alla döpta.


Utmaning
På vilka sätt är ”dessa minsta” osynliga för dig eller för din kyrka? Hur kan våra kyrkor gemensamt engagera oss för ”dessa minsta?”


Bön
Kärlekens Gud, vi tackar dig för din outtröttliga kärlek och omsorg om oss.
Hjälp oss att sjunga försoningens sånger. Öppna och vidga våra hjärtan så att vi kan ta emot din kärlek och sprida din medkänsla vidare till hela den mänskliga familjen. Vi ber i Jesu namn. Amen.