Dag 4

De förtrycktas tårar

Bibeltexter


Pred 4:1-5
Vidare såg jag alla de våldsdåd som begås under solen: de förtryckta gråter men
ingen tröstar dem, förtryckaren övar våld mot dem men ingen hjälper dem.


Matt 5:1-8
… Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade…


Reflektion
”De förtryckta gråter.” Man kan föreställa sig att författaren har bevittnat grymheter tidigare. Ändå är kanske detta den första gången som han på riktigt fått se de förtrycktas tårar och fullt ut tagit in deras smärta. Samtidigt som det finns mycket att bedrövas över, bor också ett hoppets frö i detta nya perspektiv: kanske kommer bevittnandet denna gång att leda till förändring och göra skillnad.

En ung kvinna blev vittne till de förtrycktas tårar när hon dokumenterade mordet på George Floyd i maj 2020 med sin mobilkamera. Hennes videoklipp spreds över hela världen och väckte liv i en helig vrede. Människor fick med egna ögon se, och på riktigt ta in, vad afroamerikaner fått utstå i århundraden: att oprovocerat tryckas ned av ett förtryckande system medan människor står vid sidan om och bara tittar på. Erkännandet av denna smärtsamma verklighet har
till slut väckt det medlidande globalt som alltför länge lyst med sin frånvaro och som kommit till uttryck genom såväl människors böner som protester för rättvisa.

Rörelsen från att passivt stå vid sidan av och titta på till att verkligen se och ta in väcker oss till engagemang här och nu: Gud kan lyfta fjällen från våra ögon så att vi bevittnar på ett nytt, befriande sätt. När fjällen faller bort kommer Helig Ande över oss med insikt, men även som beslutsamhet att svara an på nya och friare sätt. Ett av kyrkornas gensvar resulterade i ett bönetält på George Floyd Square, den plats där han mördats. Kyrkor och församlingar gick samman
för att bidra med trygghet och tröst till de sörjande och förtryckta.


Kristen enhet
Matteus återgivning av saligprisningarna börjar med att Jesus betraktar folksamlingen. Ibland dem måste han ha fått syn på fredsarbetarna, de som var fattiga i anden, de renhjärtade, de sörjande och de som hungrade och törstade
efter rättvisa. I saligprisningarna sätter Jesus inte bara ord på vad människorna kämpade med, utan även på vad de skulle komma att bli: Guds barn och himmelrikets arvtagare. Som kristna kallas vi att öppna ögonen för våra bröders och systrars heliga kamper.


Utmaning
Hur har ni gått samman med andra kristna och engagerat er mot förtrycket i er omgivning? Hur skulle kyrkorna i ert lokalsamhälle kunna gå samman för att visa solidaritet med de som trycks ned?


Bön
Rättvisans och barmhärtighetens Gud, avlägsna fjällen från våra ögon så att vi kan se och ta in det förtryck som pågår i vårt samhälle.
Vi ber i Jesus namn, han som såg och kände med människorna omkring sig. Amen.