Dag 1

Att lära oss göra det goda

Bibeltexter


Jes 1:12-18
Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa,
stöd den förtryckte. För den faderlöses
talan, skaffa änkan rätt.

Luk 10:25-36
”Och vem är min nästa?”


Reflektion
Enligt Jesaja vill Gud inte bara att Juda ska bli mer rättvist utan även att principen att alltid göra det rätta efterlevs. Gud vill att vi bryr oss om hur föräldralösa och änkor har det, men även att vi gör vad som är rätt och gott för dem – och för alla andra som på något sätt marginaliserats av samhället. Det hebreiska ordet för gott är yaw-tab’ som betyder glad, behaglig, att göra bra ifrån sig, och att göra något vackert.

Att vara kristen innebär att vara lärjunge. Alla kristna lyder under Guds ord, och vi får tillsammans lära oss vad det innebär att göra det goda, liksom vem som är i behov av vår solidaritet. I takt med att samhället blir alltmer likgiltigt inför andras behov behöver vi, i egenskap av Guds barn, lära oss att stå upp för våra förtryckta bröder och systrar. Vi måste våga säga som det är till dem som har makten och, om det behövs, driva deras frågor så att de kan få leva i rättvis fred.
När vi agerar på det sättet så kan vi vila i att vi gör det rätta. Vårt åtagande att upphäva rasismen och läka från dess synder kräver att vi är beredda och villiga att stå i en uppriktig relation till våra kristna systrar och bröder.


Kristen enhet
En laglärd frågade Jesus: ”Och vem är min nästa?” Jesus svar pekar bortom indelningar efter religion, folkgrupp och nationalitet och manar oss att känna igen vår nästa i hennes nöd. På samma sätt behöver vi kristna lära oss att se bortom
våra skiljelinjer inom den kristna familjen så att vi kan känna igen och älska våra bröder och systrar i Kristus.


Utmaning
Vilka är de marginaliserade eller förtryckta i ditt samhälle?
Hur kan kyrkorna gemensamt gå tillsammans med dessa bröder och systrar, möta deras behov och höja rösten å deras vägnar?


Bön
Herre, du som kallade ditt folk ut ur slaveriet och in i friheten,
ge oss styrka och mod att söka upp dem som saknar rättvisa.
Låt oss öppna våra ögon för behoven och komma till undsättning.
Samla oss genom din helige Ande till den flock som hör till Jesus Kristus, vår herde. Amen.