Ceciliakören

Välkommen på körsång i Kungshamns kyrka!

Ceciliakören:
Övning på Onsdagar, Kungshamn kl. 19.00 - 21.00 med Agnetha Hellgren