Bovallstrands kyrkogård
Foto: Johan Quint

Bovallstrands kyrkogård

En vacker plats i kanten av Bovallstrand.

Bovallstrands kyrkogård ligger ca 500m. söderut från kyrkan, på vägen till Hunnebostrand. Den ligger i en västsluttning, skild från vägen och västanvinden genom ett mindre bergsparti. Träden är mycket betydelsefulla på Bovallstrands kyrkogård och de står utefter gångarna och runt om kyrkogården. I en tallskogsbevuxen backe intill en berghäll har kyrkogården senare utökats med urngravar, och denna ”naturskog” med höga furor skapar en fin kontrast till den annars ordnade regelbundenheten. Här finns det kistgravar, urngravar samt minneslund.