Begravning

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår situation. Vi ställs både inför sorg och en rad praktiska problem. Med dessa rader vill vi hjälpa Dig på vägen genom att försöka svara på en del av de frågor man möter när man skall ordna en begravning.

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi utför plantering och skötsel av gravplatserna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten

När det oundvikliga händer är det mycket att tänka på. Men hjälp och stöd finns.