Våra barn/ungdomskörer

Välkommen till sång och glädje!

Vill du vara med och sjunga många fina och roliga låtar? Kom och var med i någon av våra körer!

 

HUNNEBOSTRANDS BARNKÖR:

Hunnebostrands församlingshem varje torsdag mellan 14.30-15.15 för barn mellan 7-9 år.
Ledare är Lasse Salsborn. Tel. 070-5912756                                                                lars.salsborn@svenskakyrkan.se