ASKGRAVAR OCH ASKGRAVLUNDAR

Nya gravskick på våra kyrkogårdar

Askgravplatser

Askgravar utlämnas med en begränsad gravrätt på 25 år. Anhöriga sätter ned en askpåse på anvisad plats. (Grav) Man betalar en engångskostnad för namnbricka, askpåse samt del i kollektiv skötsel för 25 år. Se prislista nedan.

Askgravlundar

Askgravar i lund skiljer sig från askgravplatsen på följande vis: Ingen gravrätt utgår och de anhöriga får ej närvara vid nedgrävningen av askan. Enda kostnaden för dödsboet är namnbrickan. Se prislista nedan.

Prislista-klicka här