Foto: Magnus Aronssn

Äldreboende

Gudstjänster på Kvarnberget och Hunnebohemmet

Varje vecka firar vi gudstjänst på Kvarnbergshemmet på tisdagar 15.00  Hunnebohemmet på onsdagar ojämna veckor kl 15.30.

En gång i månaden på varje boende har vi nattvardsgudstjänst.

----OBS!----
I och med det rådande läget tar vi en paus i våra gudstjänster på ålderdomshemmen för att hindra smittspridning och värna om våra äldre.