Augusti

3 aug. Onsdag
Kyrkans hus kl 14.30 Trädgårdscafé.

7 aug. 8 sönd. e. trefald                                                   
Norra Mellby kl 13 Friluftsgudstjänst på Holegården.
Sösdala fornminnes- och hembygdsförenings kyrksöndag.
Fika.

10 aug Onsdag
Kyrkans hus kl 14.30 Trädgårdscafé.

14 aug. 9 sönd. e. trefald                        
Häglinge församlingshem kl 11 Gudstjänst.

17 aug. Onsdag
Kyrkans hus kl 14.30 Trädgårdscaféet har avslutning.

21 aug. 10 sönd. e. trefald                  
Kyrkans hus kl 14 Gudstjänst. Kyrkkaffe.

28 aug. 11 sönd. e. trefald                            
Brönnestad kyrka kl 11 Högmässa. Kyrkkaffe.

31 aug. Onsdag
Kyrkans hus kl 14-16 Kaffeträff. Uppstart för terminen.